Usługi HR & Payroll Poznań

HR & Payroll w WZ Partners w Poznaniu to profesjonalna i nowoczesna obsługa kadrowo-płacowa, przy której wykorzystywane są najlepsze narzędzia i praktyki.

Czytaj dalej
Obsługa kadrowo-płacowa Poznań, hr & payroll

Nasza oferta w zakresie HR & Payroll, czyli obsługa kadrowo-płacowa, skierowana jest dla Klientów poszukujących rozwiązań polegających na kompleksowym podejściu w obszarze kadr i płac, pomocnym przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. Jest to obsługa świadczona w modelu outsourcingu zawierająca kompletny pakiet narzędzi i profesjonalne wsparcie w obszarach finansowych oraz kadrowo-płacowych.

Obsługa kadrowo-płacowa Poznań

Są to połączone czynności związane z kalkulowaniem wynagrodzeń i zarządzaniem przebiegiem zatrudnienia pracowników. Payroll, czyli działania związane z comiesięczną obsługą płac, obejmują zadania, w których rozliczane są benefity, dodatki, czy nieobecności.

W skład obsługi kadrowo-płacowej wchodzi też rozliczanie urlopów.

Dodatkowo zajmujemy się też kalkulowaniem wszelkich zobowiązań publicznoprawnych związanych z przebiegiem zatrudnienia. Dokonujemy przygotowania dokumentacji związanej z raportowaniem do odpowiednich instytucji oraz kontaktujemy się z nimi w imieniu Klientów. Wymienić tu można chociażby Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, PFRON czy instytucje finansowe obsługujące PPK.

Procesy związane z obsługą kadrowo-płacową

W ramach obsługi kadrowo-płacowej, członkowie naszego zespołu kontaktują się z działami księgowymi Firm zapewniając im dane niezbędne do należytego zaksięgowania list płac zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami. Ponadto, podejmujemy się kwestii związanych z wypłatami wynagrodzeń oraz wpłatami podatków, a także składek ubezpieczeniowych i PPK. Przygotowujemy dla Klientów zestawienia danych i gotowe do zaimportowania do bankowości online pliki. W razie potrzeby, wprowadzamy je również samodzielnie – bezpośrednio do bankowości online.

Obsługa kadrowo-płacowa to również pełnozakresowa pomoc w zakresach związanych z kontrolami zatrudnienia ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Składniki obsługi kadrowej

W ramach obsługi HR podejmujemy się ogółu działań związanych z zatrudnieniem pracowników przez naszych Klientów. WZ Partners zajmuje się kwestiami dotyczącymi dokumentowania oraz przebiegu zatrudnienia. Obsługa kadrowa zajmuje się przygotowywaniem umów o pracę (także umów zleceń oraz umów o dzieło), określa zakresy obowiązków i opisy stanowisk.

Do naszej dyspozycji pozostaje także sporządzanie dokumentacji dotyczącej zmian w stosunku pracy. W naszej gestii leży również zajmowanie się porozumieniami, rozwiązaniem stosunku pracy oraz dokumentami związanymi z dyscypliną pracy. Naszemu sprawdzeniu podlegają również okresowe badania lekarskie i zaświadczenia. Skupiamy się przy tym na bezpieczeństwie i ochronie danych, gdy sporządzamy i utrzymujemy akta osobowe, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Oprócz tych zadań, wspieramy Państwa także w zakresie związanym z wdrażaniem określonych regulacji – tworzymy wewnętrzne regulaminy różnego rodzaju: pracy, wynagradzania, użytkowania samochodów służbowych czy innych niezbędnych instrukcji wchodzącej w skład bieżącej obsługi kadrowej.

Przykładowe usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej

Obsługa Klientów przez WZ Partners z zakresu HR & Payroll obejmuje na przykład:

 • przygotowywanie miesięcznych list płac
 • przygotowywanie i przekazywanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych, kontaktowanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • przekazywanie deklaracji do US
 • sprawozdania do GUS-u z zakresu zatrudniania i naliczanie wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji dla instytucji PFRON
 • informowanie o należnościach podatkowych i składkowych
 • przygotowywanie rocznych deklaracji dotyczących zaliczek na podatek dochodowy
 • utrzymywanie akt osobowych
 • sporządzanie dokumentów z tytułu umów cywilno-prawnych
 • przygotowywanie zaświadczeń i wydawanie zaświadczeń
 • wystawianie świadectw pracy

Obsługa kadrowo-płacowa w ramach platformy Comarch HRM

WZ Partners kładzie duży nacisk na zadbanie o efektywną formę komunikacji z Klientami

i wymianę oraz przekazywanie danych. Jednym z narzędzi, które zdecydowanie temu sprzyja, jest platforma Comarch HRM, którą udostępniamy na życzenie Klienta.

Jest to aplikacja, która umożliwia kompleksową i sprawną komunikację wewnątrz zespołu oraz zarządzanie nim. Dzięki niej nie tylko niwelujemy potrzebę korzystania z papierowej dokumentacji, ale w wyraźny sposób zwiększamy sprawność procesów związanych z czasem pracy, zgłaszaniem nieobecności czy rozliczaniem delegacji.

Możliwości stwarzane przez Comarch HRM

Platforma Comarch HRM jest kluczowym narzędziem, które sprzyja w zadaniach związanych

z obsługą kadr i płac. Dostęp do niej można uzyskać z poziomu WWW bądź przez aplikację mobilną.

Przykładowe rozwiązania

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • wnioski urlopowe i nieobecności
 • moduł dotyczący delegacji
 • lista pracowników, ich kwalifikacje oraz moduł oceny kompetencji
 • intranet do komunikacji wewnątrz Firmy
 • przekazywanie dokumentacji na indywidualne konta pracowników

To tylko niektóre z oferowanych przez Comarch HRM rozwiązań. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przystosować tę platformę do indywidualnych potrzeb Klienta.