Usługi HR & Payroll

HR & Payroll w WZ Partners to nowoczesna obsługa kadrowa z wykorzystaniem najlepszych narzędzi i praktyk.

Czytaj dalej
Obsługa kadrowo-płacowa Poznań, hr & payroll

Nasze usługi świadczone w modelu HR & payroll, a więc obsługi kadrowo płacowej, przeznaczone są dla Klientów poszukujących kompleksowej obsługi ich przedsiębiorstwa w obszarze kadr i płac w formie outsourcingu. Łącząc usługi HR & payroll z oferowaną przez nas obsługą księgową, Klienci otrzymują kompletny pakiet rozwiązań i profesjonalną opiekę nad obszarami finansowymi oraz kadrowo płacowymi ich firm.

Usługa HR & payroll łączy w sobie działania związane z kalkulacją wynagrodzeń jak i zarządzaniem przebiegiem zatrudnienia pracowników. Payroll to czynności związane z comiesięcznym kalkulowaniem list płac oraz zadaniami z tym związanymi, w ramach których: rozliczamy benefity, dodatki, nieobecności i urlopy. Ponadto zajmujemy się kalkulacją zobowiązań publicznoprawnych wraz z raportowaniem i kontaktem z właściwymi urzędami: ZUS, Urząd Skarbowy, GUS, PFRON oraz instytucjami finansowymi obsługującymi PPK.

W ramach obsługi w części płacowej, członkowie naszego zespołu HR & payroll odpowiedzialni są za kontakt z działami księgowymi, przygotowując im dane do zaksięgowania list płac według uzgodnionych standardów i procedur. Ponadto, jesteśmy odpowiedzialni za kwestie związane z wypłatami wynagrodzeń oraz wpłatami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia i PPK, przygotowując dla naszych Klientów, w zależności od ich wymagań: zestawienia danych do płatności, gotowe pliki z płatnościami do zaimportowania do bankowości online lub wprowadzając płatności bezpośrednio do bankowości online.

Obsługa kadrowo płacowa w modelu HR & payroll to także kompleksowe wsparcie w zakresie wszelkich kontroli związanych z zatrudnieniem, w tym zarówno ze strony Zakładu ubezpieczeń Społecznych jak i Państwowej Inspekcji Pracy.

Elementy obsługi HR

W modelu obsługi kadrowo płacowej, w ramach obsługi w obszarze HR zajmujemy się ogółem spraw związanych z dokumentowaniem oraz przebiegiem zatrudnienia pracowników naszych Klientów. Projektujemy i przygotowujemy umowy o pracę (w tym indywidulane rozwiązania dedykowane specyficznym wymaganiom Klientów), zakresy obowiązków, umowy o zakazie konkurencji, opisy stanowisk, umowy zlecenia oraz dzieło. Sporządzamy również dokumentację związaną z wszelkimi zmianami w stosunku pracy: porozumienia, wypowiedzenia oraz dokumenty, związane z szeroko rozumianą dyscypliną pracy. Kontrolujemy ważność badań lekarskich i zaświadczeń. Wobec wszelkiej dokumentacji związanej z przebiegiem pracy tworzymy i utrzymujemy akta osobowe, zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jaki i w formie elektronicznej, według najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Oprócz dokumentowania indywidualnych przebiegów zatrudnienia poszczególnych pracowników, w ramach wsparcia HR wspieramy naszych Klientów także we wdrażaniu wewnętrznych regulacji, między innymi poprzez tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów związanych z użytkowaniem samochodów służbowych oraz innych niezbędnych instrukcji i regulacji wewnętrznych właściwych dla obszaru obsługi kadrowo płacowej.

Wybrane usługi HR & payroll

 • sporządzanie miesięcznych list płac
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji
 • sporządzanie dla GUS sprawozdań z zakresu zatrudniania i wynagrodzeń pracowników w oparciu o posiadane dane
 • sporządzanie deklaracji do PFRON
 • informowanie o należnościach z tytułu podatków i składek
 • sporządzenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie umów dotyczących zatrudnienia w oparciu o Kodeks Pracy oraz Kodeks Cywilny
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach
 • prowadzenie kompleksowych zapisów w systemie kadrowo-płacowym
 • przygotowywanie raportów i zestawień kadrowo – płacowych

Platforma Comarch HRM

W ramach naszych usług payroll oferujemy naszym Klientom i ich zespołom dostęp do platformy Comarch HRM, będącej narzędziem do zarządzania i komunikacji z pracownikami.

W WZ Partners kładziemy nacisk na jak najefektywniejsze formy komunikacji z Klientami i wymiany oraz przekazywania danych, bo wierzymy, że im mniej czasu nasi Klienci spędzają na przygotowaniu i przesyłaniu danych niezbędnych do prowadzenia ich rozliczeń, tym więcej czasu mogę poświęcić na zadania kluczowe dla rozwoju ich biznesu. Platforma Comarch HRM, którą jako WZ Partners udostępniamy naszym Klientom, jest jednym z narzędzi realizujących ten cel.

W modelu obsługi HR & payroll aplikacja Comarch HRM stanowi kompleksowe narzędzie do komunikacji i zarządzania zespołem. Dzięki niej eliminujemy papierowy obieg dokumentacji pomiędzy działem kadr i pracownikami. W istotny sposób usprawniamy procesy w takich obszarach jak na przykład zgłaszanie nieobecności, czas pracy czy rozliczanie delegacji.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym pakietem funkcjonalności Comarch HRM poprzez wersję demo dostępną pod tym linkiem.

Comarch HRM – HR & payroll

 • Indywidualne konta pracowników
 • Dostęp do aplikacji z poziomu www lub aplikacji mobilnej.
 • Ewidencja czasu pracy
 • Zgłaszanie nieobecności i wniosków urlopowych
 • Moduł delegacji
 • Lista pracowników wraz z ich kwalifikacjami oraz moduł oceny pracownika
 • Komunikacja z pracownikami za pośrednictwem intranetu
 • Przesyłanie na indywidualne konta użytkowników dokumentów związanych z kalkulacją ich wynagrodzeń: deklaracje PIT, paski od wypłaty, zaświadczenia o zarobkach z podpisem elektronicznym
 • Bezpośrednia integracja danych z programem do kalkulacji wynagrodzeń: Comarch ERP Optima
HR payroll wz partners
🔍 Kliknij zdjęcie aby powiększyć

Biura w Warszawie i Poznaniu

Jeśli chcą Państwo osobiście omówić naszą ofertę na obsługę kadrowo płacową lub chcą na żywo zobaczyć działanie oferowanych przez nas aplikacji i rozwiązań – zapraszamy do naszych biur: oferujemy wysokiej jakości obsługę kadrowo-płacową w Poznaniu i Warszawie. Serdecznie zapraszamy do spotkania z naszymi specjalistami, a jeśli preferują Państwo kontakt zdalny – zapraszamy do zakładki kontakt i do skontaktowania się z nami drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz kontaktowy.