Polityka prywatności

1. Kto przetwarza dane osobowe przekazane przez serwisy internetowe wzpartners.pl ?

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników odwiedzających strony dostępne w ramach serwisu www.wzpartners.pl jest Spółka Wysoccy Zaborowscy Partners sp. k. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000499642), wchodząca w skład grupy WZ Partners, zwana dalej WZ Partners.

2. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe przekazane za pośrednictwem wzpartners.pl?

Dane osobowe od Użytkowników naszej strony pozyskujemy wyłącznie w sposób dobrowolny za pośrednictwem:

 • Formularza kontaktowego, za pośrednictwem którego mogą nam Państwo wysłać zapytanie dotyczące naszych usług
 • Formularza wyceny, który służy do przekazania nam danych niezbędnych do przygotowania zindywidualizowanej oferty.

Dane osobowe uzyskane tymi kanałami przetwarzane są w celach marketingowych. Dzięki nim możemy się z Państwem skontaktować, omówić szczegóły dotyczące Państwa zapytań ofertowych i przygotować oraz przesłać ofertę na nasze usługi.

3. Na jakiej podstawie możemy przetwarzać dane osobowe?

Główną podstawą prawną warunkującą zasady, na jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”).

Przykładowe sytuacje, w ramach których zmuszeni jesteśmy przetworzyć Państwa dane osobowe i wykonujemy to zgodnie z przepisami RODO to m.in.

 • Sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • gdy są Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • gdy WZ Partners ma do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Państwa zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi, utrzymanie kontaktów biznesowych, identyfikacja reprezentantów, osób kontaktowych lub innych pracowników lub współpracowników naszych klientów działających w imieniu tychże naszych klientów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

W przypadku podjęcia współpracy i zawarcia Przez Państwa umowy z WZ Partners na wybrane usługi, umowa ta zawierać będzie stosowne postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych właściwych dla danej usługi.

4. Jakie są zasady udostępniania przez WZ Partners danych osobowych?

Oprócz sytuacji, w których zmuszeni jesteśmy do udostępniania danych osobowych instytucjom publicznym na ich wezwanie, w związku realizacją ich ustawowych obowiązków i na podstawie właściwych przepisów uprawniających je do takiego żądania, WZ Partners może przekazywać lub ujawniać dane osobowe Użytkowników w niezbędnym i wymaganym zakresie podmiotom trzecim.

Przekazanie danych osobowych może wówczas nastąpić na rzecz podmiotów powiązanych w ramach Grupy WZ Partners oraz podmiotów zewnętrznych, współuczestniczących w komunikacji z Klientem w ramach przygotowywania oferty i realizacji postanowień Umowy z Klientem.

Oprócz podmiotów powiązanych, WZ Partners może udostępniać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za infrastrukturę IT WZ Partners w ramach ich czynności związanych z utrzymaniem prawidłowego działania wykorzystywanych przez nas systemów i aplikacji oraz samej witryny www.wzpartners.pl.

5. W jaki sposób decydują Państwo o przekazaniu nam swoich danych osobowych?

Podczas standardowej wizyty na stronie www.wzpartners.pl podawanie danych osobowych nie jest konieczne.

Jedynie chcąc nawiązać bezpośredni kontakt i otrzymać w związku z tym naszą odpowiedź, prosimy o podanie niezbędnych danych w formularzu kontaktowym lub formularzu wyceny.

6. Dostęp do danych i uprawnienia 

W związku z przetwarzaniem przez WZ Partners danych osobowych w zakresie opisanych niniejszą polityką, gwarantujemy naszym użytkownikom prawo do realizacji uprawnień wynikających z przepisów RODO, z uwzględnieniem pozostałych przepisów zobowiązujących nas do przechowywania i przetwarzania danych. Wszelkie zapytania lub wnioski związane z Państwa danymi osobowymi, w tym te odnoszące się do sprostowania lub usunięcia danych osobowych prosimy wysyłać na adres notification@wzpartners.pl.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez WZ Partners narusza przepisy RODO. 

7. Przechowywanie danych

Dane osobowe przekazane w trakcie trwania relacji biznesowych, dotyczące naszych klientów, w tym działających w ich imieniu osób kontaktowych, będą przetwarzane w okresie trwania takich relacji a po ich zakończeniu będą przechowywane jeżeli:

 • przepisy prawa nakładają na WZ Partners obowiązek przechowywania danych osobowych w tym w celu spełnienia regulacyjnych wymagań dotyczących działalności WZ Partners,
 • przechowywanie danych osobowych przez WZ Partners jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WZ Partners.

W przypadku danych osobowych osób kontaktowych będziemy przetwarzać te dane kontaktowe w celu utrzymania relacji biznesowych w okresie ich trwania, chyba że (o ile jest to zgodne z RODO) zostanie zgłoszony sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

8. Cookies

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Możemy także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Informacje zawarte poniżej, a dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, na przykład wyświetlić serwis dostosowując jego parametry do charakterystyki urządzenia.
 • Tworzenia statystyk, które pomagają nam analizować sposób interakcji użytkowników z serwisem.
 • Dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy naszych serwisów mogą dokonać w każdej chwili zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Wyłączenie stosowania cookies może utrudnić korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach z zastrzeżeniem tych, dostępnych po zalogowaniu.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego oraz wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

9. Google Analytics

Witryna internetowa www.wzpartners.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Na bazie informacji zbieranych przez Google Analytics prowadzimy w sieci Internet, w szczególności przez program Google AdWords, emisję reklam displayowich oraz tekstowych w ramach remarketingu. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

10. Zmiany niniejszej polityki prywatności

WZ Partners może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.