Doradztwo podatkowe dla klientów indywidualnych

Bezpieczeństwo naszych Klientów i ich majątku to priorytet ekspertów WZ Partners.

Czytaj dalej

Doradztwo podatkowe dla osób fizycznych

Ze względu na coraz większe skomplikowanie regulacji dotyczących rozliczeń podatkowych osób fizycznych, nasi doradcy podatkowi udzielają kompleksowego wsparcia w przygotowaniu rocznych rozliczeń podatkowych, w szczególności w przypadku osiągania dochodów ze źródeł zagranicznych oraz w sprawach związanych z ustaleniem rezydencji podatkowej w Polsce. Klientom indywidualnym WZ Partners oferuje między innymi:

 • przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie bieżących rozliczeń podatkowych w przypadku dochodów osiąganych z umów o pracę, zlecenia uzyskiwanych od podmiotów z siedzibą za granicą,
 • doradztwo w zakresie wyboru najefektywniejszej formy zatrudnienia.

Przychody z najmu i sprzedaży nieruchomości

Powszechne przekonanie o atrakcyjności inwestycji w nieruchomości jest bezpośrednio związane z opodatkowaniem zysków, które można z nich osiągnąć. Obowiązujące przepisy przewidują klika możliwości opodatkowania bieżących dochodów z nieruchomości, a opłacalność danej metody uzależniona jest od indywidualnych czynników. Doświadczony doradca podatkowy rozumiejący cele biznesowe planowanego przedsięwzięcia może pomóc w osiągnięciu jak najwyższej efektywności ekonomicznej inwestycji.

W WZ Partners proponujemy właścicielom nieruchomości usługi w obejmujące między innymi:

 • doradztwo podatkowe w zakresie wyboru formy opodatkowania dochodów z nieruchomości oraz przygotowania wymaganych zgłoszeń w tym zakresie,
 • prowadzenie bieżących rozliczeń dochodów z najmu dla potrzeb podatku dochodowego oraz VAT,
 • przygotowania rocznych rozliczeń ryczałtu od przychodów z najmu lub dzierżawy,
 • doradztwo podatkowe w zakresie zasad opodatkowania dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości zarówno w zakresie podatku dochodowego jak i VAT,
 • przygotowanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od dochodów uzyskanych zbycia nieruchomości oraz doradztwo w zakresie ulg podatkowych w tym zakresie.

Spadki i darowizny

Nieodpłatnie otrzymane przez osobę fizyczną rzeczy, pieniądze, a także prawa majątkowe co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Regulacje w tym zakresie przewidują szereg zwolnień oraz ulg. Doradcy podatkowi WZ Partners są do Państwa dyspozycji i oferują Spadkobiercom i obdarowanym całościowe wsparcie w tych obszarach, obejmujące między innymi:

 • doradztwo podatkowe dotyczące zasad opodatkowania spadków i darowizn,
 • przygotowanie deklaracji podatku od spadków i darowizn,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do skorzystania z ulg w podatku od spadków i darowizn,
 • reprezentowanie w postępowaniach podatkowych z zakresu podatku od spadków i darowizn.

Sukcesja biznesu

Spadkobierców osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz osoby prowadzącym działalność gospodarczą wspieramy w WZ Partners w procedurze ustanowienia zarządcy sukcesyjnego. Proponujemy także doradztwo i wsparcie w zakresie:

 • zasadności ustanowienia zarządcy sukcesyjnego,
 • przekształcenia działalności gospodarczej w sp. z o.o. jako alternatywne rozwiązanie względem ustanowienia zarządcy sukcesyjnego,
 • wskazania skutków prawnopodatkowych ustanowienia zarządcy sukcesyjnego,
 • wsparcie w zakresie zakończenia obowiązków zarządcy sukcesyjnego,

Ponadto doradzamy także w kwestiach związanych z planowaniem sukcesji w podmiotach o strukturze kapitałowej. Jednym z obszarów, w których mogą Państwo otrzymać nasze profesjonalne wsparcie jest przygotowanie i wdrożenie zmian w strukturach przedsiębiorstw pod kątem ich sukcesji, włączając w to rozwiązania przewidziane dla Fundacji Rodzinnej.

Opodatkowanie kryptowalut

Dla osób oszczędzających i inwestujących w kryptowaluty sporządzamy roczne rozliczenia dochodów uzyskanych z takich inwestycji i oszczędności.

Doradzamy w zakresie:

 • zasad rozliczania przychodów i kosztów uzyskiwanych w transakcjach z wykorzystaniem kryptowalut,
 • rozliczania strat z transakcji z wykorzystaniem kryptowalut.

Wspieramy i reprezentujemy klientów w postępowaniach podatkowych i kontrolnych dotyczących opodatkowania dochodów z transakcji z wykorzystaniem kryptowalut.

Doradzamy w kwestiach związanych z planowaniem inwestycji w kryptowaluty, w szczególności w zakresie zasad opodatkowania transakcji związanych z kryptowalutami.

Kancelarie podatkowe w Warszawie i Poznaniu

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi doradztwa podatkowego w Poznaniu i Warszawie. Dokładną lokalizację naszych biur znajdą Państwo w zakładce kontakt. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu umówienia spotkania.