Doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców

WZ Partners to zaufani eksperci rozumiejący biznes, jego potrzeby i cele.

Czytaj dalej
Doradztwo podatkowe Poznań, doradca podatkowy

W ramach doradztwa podatkowego w Kancelarii Podatkowej WZ Partners skupiamy się przede wszystkim na indywidualnym podejściu do potrzeb każdego z naszych klientów. Świadczymy usługi w pełnym spektrum doradztwa podatkowego, udzielamy wsparcia we wszelkich aspektach rozliczeń podatników z budżetem państwa. Prowadzimy audyty podatkowe i wspieramy klientów w trakcie kontroli podatkowych. W oparciu o udzielone pełnomocnictwa nasi doradcy podatkowi reprezentują klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji.

Proponujemy praktyczne rozwiązania przygotowane z uwzględnieniem charakterystyki branży oraz warunków rynkowych, w jakich funkcjonują Klienci. Doradzając uwzględniamy skalę działalności oraz warunki rynkowe. Kluczowe jest dla nas przedstawienie bezpiecznych rozwiązań podatkowych, które będą skuteczne z biznesowego punktu widzenia, uczestnicząc i wspierając Klienta w ich wdrożeniu.

Świadczymy usługi dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność we wszelkich formach prawnych, a także dla organizacji non-profit. Szczególnie bogate doświadczenie posiadamy we współpracy z podmiotami z branży nieruchomościowej, transportowo-spedycyjnej, IT, handlowej, materiałów budowlanych oraz rolniczej.

Ponieważ celem prowadzenia biznesu jest osiąganie zysków, w WZ Partners doradzamy i udzielamy wsparcia w zakresie opodatkowania zysków podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych z uwzględnieniem regulacji prawa wewnętrznego jak i umów międzynarodowych. Przygotowujemy analizy podatkowe dotyczące planowanych modeli biznesowych, umów, statutów, regulaminów, proponujemy najefektywniejsze formy przedsięwzięć gospodarczych, w tym działań marketingowych obejmujących m.in. konkursy, promocje i sprzedaże premiowe.

W ramach doradztwa obejmującego podatki dochodowe nasza Kancelaria Podatkowa zapewnia między innymi:

 • przeglądy i audyty w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT),
 • pomoc i reprezentację w uzyskiwaniu indywidualnych interpretacji podatkowych,
 • obsługę podatkową projektów restrukturyzacyjnych oraz akwizycyjnych,
 • wsparcie w zakresie rozliczeń podatku u źródła w związku z transakcjami międzynarodowymi,
 • bieżące doradztwo podatkowe dotyczące zagadnień na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
 • przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych osób fizycznych z uwzględnieniem umów w spawie unikania podwójnego opodatkowania.
 • Świadczenie usług doradztwa podatkowego w siedzibie Klienta lub w kancelariach WZ Partners w Warszawie i Poznaniu

VAT jest drugim z podatków, który niemalże powszechnie obciąża towary i usługi sprzedawane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W WZ Partners oferujemy usługi doradztwa podatkowego w zakresie opodatkowania VAT, które obejmują w szczególności:

 • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie planowania i rozliczeń podatku VAT, zarówno w transakcjach krajowych, jak i transgranicznych,
 • doradztwo przy restrukturyzacjach oraz transakcjach akwizycyjnych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie zasad opodatkowania transakcji obejmującej nieruchomości,
 • przeglądy i audyty podatkowe w zakresie poprawności rozliczeń w zakresie VAT,
 • wsparcie i reprezentacja w toku kontroli i postępowań podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych,
 • pomoc i reprezentację w uzyskiwaniu interpretacji indywidualnych oraz wiążących informacji stawkowych.
 • Świadczenie usług doradztwa podatkowego w siedzibie Klienta lub w kancelariach WZ Partners w Warszawie i Poznaniu

W WZ Partners świadczymy także usługi doradztwa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym oraz leśnym. W szczególności skupiamy się na zagadnieniach dotyczących podatku od nieruchomości w zakresie ustalenia przedmiotu opodatkowania obejmującego ustalenie składników majątku nieruchomego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami, a także zakwalifikowania poszczególnych składników majątku do odpowiednich kategorii (budynki, budowle, obiekty małej architektury).

Due dilligence

Rozwój działalności gospodarczej często związany jest z akwizycją nowych podmiotów, czy to na podstawie umowy nabycia akcji lub udziałów lub nabycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części. Każda z tych transakcji musi być poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji prawnej, finansowej, księgowej i podatkowej w celu zlokalizowania i wyeliminowania potencjalnych ryzyk w obszarze księgowym, podatkowym oraz spraw pracowniczych. W WZ Partners dzięki ścisłej współpracy pionów księgowego, prawa pracy i doradztwa podatkowego, zapewniamy przeprowadzenie due dilligence w sposób kompleksowy i pozwalający na bezpieczne podjęcie decyzji w sprawie akwizycji nowego podmiotu.

Doradztwo podatkowe w zakresie cen transferowych

Ponieważ transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi zarówno kapitałowo jak i osobowo są przedmiotem zainteresowania organów podatkowych, w szczególności z punktu widzenia zachowania w nich szerokorozumianej rynkowości, oferujemy naszym Klientom wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. Udzielamy wsparcia przy ocenie warunków w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przy wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych określonych przez przepisy w zakresie cen transferowych.

Wspierając klientów w obszarze zagadnień związanych z cenami w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, oferujemy między innymi:

 • wsparcie w identyfikacji transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu,
 • współpracę w przygotowaniu oraz aktualizacji dokumentacji lokalnych i grupowych,
 • przygotowanie analiz porównawczych (benchmarking),
 • analizę i ocenę transakcji z podmiotami powiązanymi z punktu widzenia ryzyka podatkowego,
 • wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczych w zakresie cen transferowych,
 • opiniowanie umów zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • kompleksowe wsparcie podczas kontroli i postępowań podatkowych.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Planowane przez podmioty gospodarcze działania mające na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (planowanie podatkowe), na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej podlegają obowiązkowo przekazaniu do szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako tzw. schematy podatkowe. Celem wprowadzenia obowiązku zgłaszania schematów podatkowych jest m.in. przeciwdziałanie tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej. Wsparcie w tym zakresie wymaga często współpracy z doświadczonym doradcą podatkowym.

W odpowiedzi na powyższe wymogi prawne w WZ Partners dokonujemy dla naszych Klientów analiz planowanych przez nich działań, w celu ich oceny z punktu widzenia raportowania ich jako schematów podatkowych.

Doradztwo i wsparcie – ulga na badania i rozwój

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą korzystać z odliczenia w wysokości 100% wydatków zaliczonych przez przepisy o podatku dochodowym do tzw. kosztów kwalifikowanych, a podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego do 150% wartości tych wydatków.

Ulga jest dedykowana do wszystkich podmiotów które rozwijają swoje produkty i w praktyce polega na obniżeniu podstawy opodatkowania o zaliczone już do kosztów uzyskania przychodów tzw. wydatki kwalifikowane. Przysługuje ona zarówno podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych jak i fizycznych. Możliwość skorzystania z ulgi nie uwarunkowana prowadzeniem badań naukowych, w praktyce wystarczające do skorzystania z ulgi może okazać się nawet rozwijanie znajdujących się w ofercie produktów.

W WZ Partners pomagamy i wspieramy przedsiębiorców poprzez:

 • analizy podejmowanych przez nich działań z punktu widzenia możliwości zastosowania ulgi B+R,
 • doradztwa w zakresie zasad ewidencjonowania ponoszonych wydatków jako kosztów kwalifikowanych do objęcia ulgą B+R,
 • współpracę przy wdrożeniu rozwiązań księgowych niezbędnych do wyodrębnienia i prawidłowego ewidencjonowania kosztów kwalifikowanych do objęcia ulgą B+R,
 • współpracę przy sporządzaniu deklaracji podatkowych w celu rozliczenia ulgi B+R,
 • uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania ulgi B+R do prowadzonej działalności.

Doradztwo i wsparcie – ulga IP Box

Jeżeli efektem działalności badawczo-rozwojowej jest wskazane w przepisach kwalifikowane prawo własności intelektualnej, czyli:

 • patent (prawo do wynalazku),
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • autorskie prawo do programu komputerowego,

to dochody z opłat licencyjnych oraz ze sprzedaży tych praw mogą być opodatkowane według 5% stawki podatku dochodowego, po spełnieniu dodatkowych warunków wskazanych w przepisach.

W celu bezpiecznego i pewnego wdrożenia IP Box, w WZ Partners proponujemy doradztwo i wsparcie w zakresie:

 • analizy efektów prowadzonej działalności z punktu widzenia zakwalifikowania icj jako dochodu z prawa własności intelektualnej;
 • przygotowania wewnętrznej dokumentacji wymaganej do skorzystania z ulgi IP Box oraz ewidencji umożliwiającej prawidłowe obliczenie podstawy opodatkowania z wykorzystaniem preferencyjnej stawki 5%;
 • uzyskania interpretacji indywidualnej potwierdzającej prawo do skorzystania z 5% stawki podatku dochodowego;
 • wykazania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w zeznaniach podatkowych;
 • reprezentacja przed organami podatkowymi w trakcie czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych związanych z korzystaniem z 5% stawki podatku dochodowego w ramach IP Box

Kancelarie podatkowe w Warszawie i Poznaniu

Kluczowe decyzje podatkowe wymagają często osobistego spotkania z doradcą podatkowym. Oprócz osobistych wizyt członków naszego zespołu w siedzibach naszych Klientów, nasi doradcy podatkowi są także do Państwa dyspozycji w naszych biurach – zapraszamy do skorzystania z naszej usługi doradztwa podatkowego w Poznaniu i Warszawie. Klientom z innych części Polski oferujemy kontakt zdalny.

Dokładne adresy naszych Kancelarii znajdą Państwo w zakładce kontakt. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.