JAKIE WYZWANIA PODATKOWE CZEKAJĄ NA NAS W 2023 ROKU?

Fundacje rodzinne, Krajowy System e-Faktur, amortyzacja nieruchomości mieszkalnych

Rok 2023  przynosi wiele zmian w porządku prawnym. Jeszcze w grudniu Sejm uchwalił ustawę o fundacji rodzinnej, dzięki której firmom rodzinnym  będzie znacznie łatwiej  zadbać o kwestie sukcesji biznesu – prace nad ustawą jeszcze trwają, ale to już ostatnia prosta. Od stycznia 2023 obowiązuje wprowadzony na mocy Polskiego Ładu zakaz amortyzacji podatkowej lokali mieszkalnych. 

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur odroczono, do stycznia 2024. 

 

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące wspomnianych zmian, wskazujące na co warto zwrócić uwagę, by nie być zaskoczonym przez nowe przepisy. Zapraszamy do lektury!

 

Fundacje rodzinne – rozwiązanie dla rodzinnych biznesów

Uchwalona przez sejm 14 grudnia 2022 roku ustawa o fundacji rodzinnej wprowadza szereg możliwości istotnych z punktu widzenia wielu firm rodzinnych w Polsce. 

Jakie są założenia ustawy?

Ustawa ma umożliwić osobom fizycznym tworzenie fundacji rodzinnych, czyli podmiotów, które umożliwią zatrzymanie majątku firmy pod kontrolą fundacji, co znacząco zwiększy prawdopodobieństwo niezakłóconego funkcjonowania biznesu prowadzonego przez przedsiębiorstwa należące do fundacji rodzinnej. Dokument reguluje także kwestie dotyczące organizacji, funkcjonowania i likwidacji fundacji rodzinnych. Fundacja rodzinna może okazać się rozwiązaniem nie tylko atrakcyjnym podatkowo, ale także instrumentem gwarantującym sukcesję biznesu przez wiele pokoleń.

Zmiany podatkowe

Wprowadzenie fundacji rodzinnych do polskiego sytemu prawnego spotkało się z dużym entuzjazmem głównie z powodu preferencji podatkowych, jakie za sobą niesie. Najważniejsze z nich to:

  • brak opodatkowania przekazania majątku do fundacji;
  • opodatkowanie wypłat środków na rzecz beneficjentów fundacji;
  • 15-procentowy CIT w przypadku wypłaty środków na rzecz członków fundacji, fundatora lub członków rodziny fundatora;
  • dodatkowy PIT (również 15%) płatny jedynie w przypadku dokonywania wypłat na rzecz osób spoza najbliższej rodziny fundatora.

 

Powyższe pozwala na postawienie tezy, że fundacje rodzinne mają szansę wywrzeć znaczący i pozytywny wpływ na funkcjonowanie firm rodzinnych w Polsce.

Kiedy ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie?

Na dzień opracowania niniejszego wpisu ustawa o fundacji rodzinnej jest już przedmiotem prac senatu, co wskazuje, że jest wielka szansa, że wejdzie ona w życie w pierwszej połowie tego roku.

 

Krajowy System e-Faktur – jak się do niego przygotować?

Choć o wprowadzeniu obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur mówi się już od dłuższego czasu, polscy przedsiębiorcy będą mieli jeszcze nieco czasu, by się do tego przygotować. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw opublikowanym 1 grudnia 2022 r., obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. 

Kogo dotyczy obowiązek korzystania z KSeF?

Co do zasady wszyscy podatnicy VAT mający siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski zostaną objęci obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF. Minister Finansów ma zyskać upoważnienie do zwolnienia z tego obowiązku wskazanych podmiotów.

 

Faktury ustrukturyzowane będą mogli wystawiać także podatnicy zagraniczni, z wyjątkiem podatników korzystających z nieunijnych procedur OSS oraz IOSS.

Przygotowania do wprowadzenia KSeF

Osiągnięcie przez przedsiębiorców stanu swobodnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur będzie wymagać wdrożenia zmian w oprogramowaniu. Dotyczy to głównie dostawców oprogramowania, jednak przedsiębiorcy także muszą upewnić się, że rozwiązania, z których korzystają, umożliwią im wystawianie faktur ustrukturyzowanych. 

 

W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF firmy powinny dokonać co najmniej weryfikacji procedur dotyczących obiegu dokumentów tak, by były one dostosowane do sytuacji, w której przedsiębiorstwa przestają korzystać z tradycyjnych faktur VAT.

 

Istotnym elementem przygotowań do wprowadzenia obowiązkowego KSeF jest zabezpieczenie się na wypadek awarii systemu – chwilowej bądź przedłużającej się. W przypadku krótkotrwałej awarii Ministerstwo Finansów ogłosi jej datę końcową, po której każdy przedsiębiorca będzie miał 7 dni na wprowadzenie wystawionych w czasie awarii faktur do systemu. 

 

Gdyby jednak KSeF pozostawał niedostępny w wyniku wystąpienia nadzwyczajnego kryzysu w rozumieniu przepisów o zarządzaniu kryzysowym, przedsiębiorcy będą mogli wystawiać faktury tradycyjne, których następnie nie będą musieli wprowadzać do KSeF.

 

Co oznacza koniec amortyzacji lokali mieszkalnych? 

Od 1 stycznia 2023 roku wartość amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych przestała stanowić koszt uzyskania przychodów. W praktyce dla wynajmujących stare nieruchomości mieszkalne, którzy rozliczają dochody z najmu na zasadach ogólnych lub korzystają z podatku liniowego, oznacza to konieczność zapłaty podatku dochodowego. Co zrobić, by jak najmniej odczuć skutki niekorzystnej zmiany?

Obecny stan prawny

Od początku roku 2023 obowiązuje brak możliwości zaliczania wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w odniesieniu do lokali i budynków mieszkalnych do kosztów uzyskania przychodu.

 

Warto nadmienić, że wielu podatników, których szczególnie dotknęła ta zmiana, skierowało prośby o interpretację przepisów do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej. Z odpowiedzi udzielanych przez KIS wynika, że właściwym organem w tej sprawie będzie Trybunał Konstytucyjny, bowiem wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w odniesieniu do lokali i budynków mieszkalnych wprost godzi w zasadę ochrony praw nabytych.

Jakie opcje mają podatnicy?

W obecnej sytuacji podatnicy czerpiący dochody z najmu nieruchomości mieszkalnych nie mają powodów do radości.  

 

Osoby fizyczne, dla których najem nieruchomości mieszkalnych jest źródłem przychodu, są zobowiązane do opodatkowania przychodów z tego tytułu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a osoby fizyczne, które przychody z najmu zaliczają do przychodów z działalności gospodarczej, powinny wybrać dla opodatkowania tych przychodów także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w odniesieniu do lokali i budynków mieszkalnych w 2023 roku będzie możliwe przez spółki podlegające CIT, które będą korzystać z tzw. estońskiego CIT. Wynika to z tego, że spółki objęte estońskim CIT rozpoznają koszty i przychody zgodnie z regulacjami przepisów o rachunkowości.

 

Podsumowanie

Wymienione wyżej zmiany to tylko część zmian przyniesionych przez  2023 rok.   Towarzyszący nam od wielu lat brak stabilizacji przepisów podatkowych i ciągłe ich „uszczelnia(lepsza)nie” bezwzględnie wskazuje na konieczność aktualizowania stanu wiedzy przez przedsiębiorców oraz korzystania ze wsparcia ekspertów, tym bardziej, że uchybianie obowiązującym regulacjom objęte jest konkretnymi sankcjami.

 

Jeżeli któreś ze wspomnianych zagadnień zainteresowało Państwa, prosimy o kontakt. Z przyjemnością podzielimy się naszym doświadczeniem nie tylko w zakresie wspomnianych wyżej zagadnień, ale także innych regulacji podatkowych obowiązujących w Polsce od stycznia 2023 roku.

Autor wpisu:

Tomasz Karaś

Tomasz Karaś

Partner, doradca podatkowy

Doradca podatkowy i prawnik posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych kancelariach, w których doradzał krajowym i zagranicznym Klientom w obszarach prawa podatkowego i prowadzania działalności gospodarczej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT), w szczególności dotyczących unikania podwójnego opodatkowania, cen transferowych, podatku u źródła, podatkowych aspektów restrukturyzacji podmiotów (przekształcenia, podziały oraz łączenie spółek) oraz finansowana działalności, cen transferowych, podatku od nieruchomości i VAT. Reprezentuje Klientów w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych przed organami podatkowymi wszystkich instancji oraz przed sądem administracyjnym.