Księgowość dla firm produkcyjnych

Czytaj dalej
WZpartners zespół

Działalność firm produkcyjnych, nastawiona na wytwarzanie produktów i dóbr, to kluczowy element nowoczesnej gospodarki. Firmy tego typu działają w dynamicznym otoczeniu biznesowym, co oznacza, że muszą być doskonale zorganizowane, zarówno pod względem logistyki, marketingu, jak i w obszarze podatkowo-finansowym. 

Z czym wiąże się działalność firm produkcyjnych?

Właściciele firm produkcyjnych stają przed szeregiem wyzwań, które wynikają z unikalnych cech i skomplikowanego charakteru branży, w której działają. Najczęściej ich działania są skupione wokół optymalizacji procesów produkcyjnych, na co składa się między innymi zarządzanie łańcuchem dostaw, technologią i innowacjami oraz zarządzanie ryzykiem. Niezwykle ważne są również takie aspekty, jak kontrola kosztów produkcji, zarządzanie zespołem czy zrównoważony rozwój. Firmy produkcyjne również muszą dbać o swój marketing i relację z kontrahentami oraz muszą podejmować inwestycje, aby pozostać silną konkurencją dla swoich branżowych rywali. Wszystkie te działania wiążą się z wieloma operacjami finansowymi, nad którymi musi czuwać kompetentny dział księgowy. 

Jednak budowanie komórki tego typu może być dla firm produkcyjnych wymagające. Nie znaczy to jednak, że muszą poświęcać zasoby w tym obszarze, gdy lepszym rozwiązaniem jest outsourcing księgowy dla firm produkcyjnych. Usługa ta wspiera firmy w efektywnym funkcjonowaniu. 

Usługi księgowe dla firm produkcyjnych

W WZ Partners dbamy o kompleksową obsługą finansową naszych klientów. W ramach księgowości dla firm produkcyjnych zapewniamy pełną ewidencję księgową (w razie konieczności możemy ją prowadzić zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz US GAAP) oraz podatkową, co jest podstawą do prowadzenia sprawozdawczości i tworzenia rozliczeń podatkowych, niezbędnych w toku funkcjonowania firmy. Jednocześnie w WZ Partners zajmujemy się wszelkimi obowiązkami nakładanymi przez organy takie jak GUS, NBP czy Urząd Skarbowy. Służymy wówczas nie tylko naszymi kompetencjami, ale także zrozumieniem specyfiki przepisów i ich interpretacji przez instytucje. Pozwala to zminimalizować ryzyko błędów powiązanych z kwestiami podatkowymi. 

Obsługujemy różne typy rozliczenia produkcji – od tych podstawowych, opartych wyłącznie na kontach zespołu 4-, po wielowydziałowe przedsiębiorstwa ewidencjonujące rozliczenia produkcji na rozbudowanych planach kont. Pomagamy w prawidłowym rozpoznaniu kosztów prac badawczych i rozwojowych. Projektujemy dedykowane procesy umożliwiające zastosowanie ulgi B+R, a także ulgi na prototyp czy ulgi na ekspansję.

Poza tym w ramach księgowości dla firm produkcyjnych możemy obsłużyć konsolidację sprawozdań finansowych, a także prowadzimy sprawozdawczość spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych, w tym warszawskiej GPW. Doskonale rozumiemy, jak ważny jest obieg dokumentów oraz sprawozdawczość finansowa, dlatego jesteśmy otwarci na zaprojektowanie efektywnego procesu, który umożliwi zbieranie i dostarczanie danych finansowych istotnych z punktu widzenia zarządzających firmą produkcyjną. 

Skuteczny outsourcing księgowości dla firm produkcyjnych

Kluczem usług WZ Partners jest bezpieczeństwo finansowe organizacji, z którą współpracujemy. Outsourcing księgowy dla firm produkcyjnych w WZ Partners to najwyższe standardy obsługi księgowej. Jako nowoczesna firma stawiamy na sprawdzone rozwiązania, szczególnie pod względem technologicznym. W ten sposób możemy zaproponować firmie produkcyjnej zarówno nasze rozwiązania (SaldeoSMART lub Comarch ERP Optima), jak i mamy doświadczenie w pracy na innych platformach (np. Symfonia, SAGE ERP, Comarch XL, SAP, SAP Business One) w ramach dostępu zdalnego. Posiadamy biura w Poznaniu i Warszawie, ale mamy szerokie doświadczenie w pracy zdalnej z klientami o różnorodnej formie prawnej czy pochodzących z zupełnie odmiennych branż, w tym również z branży produkcyjnej. W WZ Partners dostosowujemy się do procesów w przedsiębiorstwie klienta tak, aby maksymalnie oszczędzić czas, np. poprzez zaawansowaną automatyzację,przekazywanie dokumentów i import danych z systemów Klienta. 

Księgowość dla firm produkcyjnych w WZ Partners

Z uwagi na rosnące zapotrzebowania naszych klientów chcemy, aby usługi księgowe dla firm produkcyjnych mogły się rozwijać i dotyczyć innych obszarów działalności gospodarczej. Firmom produkcyjnym proponujemy wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego, w ramach czego realizujemy m.in. audyty, przeglądy i planowanie podatkowe, a także służymy wsparciem w trakcie przekształceń, akwizycji i innych operacji gospodarczych z obszaru M&A, które, muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Księgowość firm produkcyjnych można także rozszerzyć o HR&Payroll, czyli realizowanie zadań kadrowo-płacowych. W tej kwestii wspieramy organizacje w naliczaniu i wypłacie wynagrodzeń, prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, naliczaniu urlopów, rozliczania czasu pracy itp. HR&Payroll obejmuje także obliczanie należności podatkowych, tworzenie zeznań podatkowych PIT i, w razie konieczności, kontaktowanie się z US i innymi urzędami. Ponadto payroll dotyczy obsługi PPK, kontaktów z PFRON czy GUS, a także przygotowywanie raportów i zestawień płacowych w połączeniu z udzielaniem informacji na bieżąco. To doskonałe uzupełnienie outsourcingu księgowości dla firm produkcyjnych, które z uwagi na liczną załogę mogą wymagać dodatkowego wsparcia w tym zakresie.