Podatek minimalny CIT: Nowy podatek w 2024 roku

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami od 1 stycznia 2024 r. w ramach podatku dochodowego od osób prawnych zacznie obowiązywać podatek minimalny. Na wypadek, gdyby obowiązywanie tych regulacji nie zostało ponownie odroczone lub uchylone, czego nie możemy wykluczyć, a czego oczekujemy, poniżej przedstawiamy podstawowe zasady dotyczące podatku minimalnego.

Tytułem przypomnienia zauważyć należy, że koncepcja podatku minimalnego została wdrożona do przepisów razem z Polskim Ładem, który jeszcze przed wejściem w życie wymagał reanimacji, w ramach której m.in. uchwalono zawieszenie poboru podatku minimalnego w okresie lat 2022-23 oraz zmiany w zakresie regulacji dotyczących tego podatku.

Jakie podmioty objęte są podatkiem minimalnym?

Co do zasady od 2024 roku minimalnemu podatkowi dochodowemu będą podlegać spółki opodatkowane według ogólnych zasad 9% i 19%, podatkowe grupy kapitałowe i zakłady przedsiębiorców zagranicznych, które:

  • poniosły stratę ze źródła przychodów innego niż zyski kapitałowe albo
  • osiągnęły rentowność (w źródle innym niż zyski kapitałowe) na poziomie nie większym niż 2%

W ramach nowelizacji przepisów ustawodawca poszerzył krąg podmiotów „zagrożonych” podatkiem minimalnym zwiększając z 1 do 2% poziom rentowności stanowiącej próg, poniżej którego spółki zostaną zobowiązane do zapłaty podatku minimalnego

Jednocześnie poszerzono katalog przychodów i kosztów, które nie będą uwzględniane w ustalaniu poziomu rentowności lub straty, m.in. o:

  • wartość amortyzacji,
  • koszty leasingu operacyjnego,
  • wzrost kosztów nabycia energii elektrycznej, cieplnej lub gazu,
  • koszt niektórych podatków w tym od sprzedaży detalicznej,
  • część kosztów wynagrodzeń.

Bez względu na spełnienie warunków objęcia podatkiem minimalnym nie zapłacą go m.in. przedsiębiorstwa finansowe, mali podatnicy, podatnicy rozpoczynający działalność.

Dwie podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym

Przepisy przewidują możliwość wyboru jednej z dwóch podstaw opodatkowania podatkiem minimalnym. 

Pierwszą podstawą może być suma:

  • 1,5 % przychodów uzyskanych w roku z innych źródeł niż zyski kapitałowe,
  • kosztów finansowania dłużnego poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych przewyższających kwotę 30% tzw. EBITDA podatkowej,
  • wydatków na nabycie usług niematerialnych od podmiotów powiązanych w części przewyższającej o 3 mln kwotę 5% tzw. EBITDA podatkowej.

Podstawa opodatkowania będzie mogła być obniżona m. in. o odliczenia wynikające z ustawy o CIT, np. z tytułu ulgi B+R.

Drugą podstawą opodatkowania, ma być kwota równa 3% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych) uzyskanych w roku podatkowym.

Dla obu podstaw opodatkowania stawka podatku minimalnego to 10%. Kwota podatku minimalnego może być pomniejszona o podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony za dany rok oraz kwota zapłaconego podatku minimalnego będzie mogła być odliczona od podatku dochodowego od osób prawnych w kolejnych trzech latach podatkowych.

Warto również dodać, że przepisy przewidują, że od kwoty należnego podatku minimalnego podatnicy będą mogli odliczyć CIT zapłacony za dany rok, a dodatkowo – od drugiej strony – zapłacony podatek minimalny będzie odliczany od CIT za kolejne 3 lata podatkowe.

Wsparcie WZ PARTNERS TAX

Skomplikowana konstrukcja podatku minimalnego naturalnie wywoła szereg wątpliwości u podatników, którzy będę zobowiązani do jego zapłaty. Pierwszy raz zapłata tego podatku będzie mieć miejsce w 2025 roku, jednak w przypadku spółek zagrożonych tym podatkiem warto przenalizować poziom rentowności w poprzednich latach i przyjrzeć się projekcjom na rok 2024, aby być przygotowanym na tą konieczność. 

Zapraszamy do kontaktu, w przypadku zainteresowania Państwa szczegółami regulacji w zakresie podatku minimalnego oraz potrzeby wsparcia w tym zakresie. W trakcie spotkania w naszym biurze albo ramach spotkania on line.

Autor wpisu:

Tomasz Karaś

Tomasz Karaś

Partner, doradca podatkowy

Doradca podatkowy i prawnik posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych kancelariach, w których doradzał krajowym i zagranicznym Klientom w obszarach prawa podatkowego i prowadzania działalności gospodarczej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT), w szczególności dotyczących unikania podwójnego opodatkowania, cen transferowych, podatku u źródła, podatkowych aspektów restrukturyzacji podmiotów (przekształcenia, podziały oraz łączenie spółek) oraz finansowana działalności, cen transferowych, podatku od nieruchomości i VAT. Reprezentuje Klientów w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych przed organami podatkowymi wszystkich instancji oraz przed sądem administracyjnym.